Hiện tại Công ty chúng tôi chuyên cung cấp Bột cá biển dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi và Bã hèm bia dùng làm thức ăn cho chăn nuôi và thủy sản.

Thành phần:

Loại 1: 50 đạm

- Đạm: 50%

- Tro: 20 max

- Tạp chất: 3 max

- Xuất xứ Việt Nam

Loại 2: 55 đạm

- Đạm: 55%

- Tro: 25max

- Béo: 3 max

- Xuất xứ Việt NamLoại 2: 60 đạm

- Đạm: 60%

- Tro: 18 max

- Béo: 3 max

- Ẩm: 10 max

- Tươi: 140

- Mặn: 3 max

- Xuất xứ Việt Nam

Mr. ĐẠT - 0919.75.8199

Skype: biilbuck

Email: tiendatnguyen.ntd@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dat0919758199