Cô Loán quê ở Tuyên Quang sinh năm 1965, cô loán muốn nhận đi làm giúp việc gia đình ăn ở lại nhà tại Hà nội. Cô không vướng bận công việc gia đình, đi làm lâu dài, ổn định được.
Thông tin khác
Cô...